Skład Rady

ZARZĄD:
1)  pan Przemysław Olek – Przewodniczący
2)  pan Janusz Darasz –Wiceprzewodniczący
3) pani Renata Dubiel – Skarbnik
4) pani Małgorzata Gawlas – Sekretarz,

KOMISJA REWIZYJNA:
5) pan Marcin Dudek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
6) pani Joanna Smala – Członek Komisji Rewizyjnej,
7) pan Mateusz Pniak – Członek Komisji Rewizyjnej,

CZŁONKOWIE:
8) pani Daria Borowska,
9) pani Longina Jastrzębska,
10) pan Bolesław Kajstura
11) pan Janusz Kuźma,
12) pan Robert Tomkiewicz
13) pani Barbara Sitek,
14) pani Grażyna Surmacz
15) pan Jakub Urbaniec