Skład Rady

ZARZĄD:
1)  pan  p.o.Jakub Urbaniec -Wiceprzewodniczący
2)  pan – Jakub Urbaniec -Wiceprzewodniczący
3) pani Aneta Kupczak – Skarbnik
4) pani Katarzyna Januszko – Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:
5) ————————————– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6) pani Monika Wesołowska-Stwora – Członek Komisji Rewizyjnej
7) pan Bolesław Kajstura– Członek Komisji Rewizyjnej

CZŁONKOWIE:
8) pani Daria Borowska
9) pan Jerzy Dec
10) pani Longina Jastrzębska
11) pani Kozieł Patrycja
12) pani Anna Paszko
13) pan Paweł Stwora
14) pan Janusz Śliwiński
15) pan Robert Tomkiewicz