KONSULTACJE SPOLECZNE BIELSKO-BIAŁA

Opublikowano: 6 Paź 2020

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządzeniem nr ON.0050.1387.2020.GO z dnia 1 października 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie: – określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr V/60/2007 z dnia 20 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia trybu i zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Bielska-Białej oraz na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr LIX/1371/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Akcja informacyjna o konsultacjach przeprowadzona będzie w okresie od 2 października 2020 r. do 9 października 2020 r. przez ogłoszenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 12 października 2020 r. do 18 października 2020 r. Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez osoby zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych oraz organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego opinii, wniosków i uwag na adres poczty elektronicznej Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej: bgo@um.bielsko.pl. Formularze w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.um.bielsko.pl. Opinie, uwagi i wnioski można zgłaszać również pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 2, Plac Ratuszowy 6, gdzie będą dostępne formularze w wersji papierowej. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu, którego wzór określono w załączniku do ww. zarządzenia. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ JAROSŁAW KLIMASZEWSKI

Nie przegap okazji na zmiany!

Opublikowano: 1 Paź 2020

Jeszcze tylko do 5 października br. bielszczanie mogą głosować na wybrane projekty 8. edycji Budżetu Obywatelskiego 2021. Do wydania jest 10 mln zł – 8,4 mln na projekty osiedlowe, służące mieszkańcom określonego osiedla (po 280 tys. zł dla każdego osiedla), i 1,6 mln na projekty ogólnomiejskie – tu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta. To bardzo dobra okazja, żeby zmienić coś w swojej przestrzeni i mieć realny wpływ na to, co dzieje się w mieście.

Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej, bez względu na wiek. Do oddania głosu służy specjalnie przygotowana strona z formularzem do głosowania on-line, który znajduje się pod linkiem https://obywatelskibb.pl/glosowanie 
Głosowanie elektroniczne to najszybsza i najwygodniejsza metoda udzielenia poparcia ulubionym projektom. W bieżącej edycji można oddać głos na jeden projekt osiedlowy w osiedlu, którego jest się mieszkańcem, i na jeden projekt ogólnomiejski.

Osoby głosujące on-line klikają w zakładkę głosowanie na stronie https://obywatelskibb.pl/index.html, a następnie wybierają projekty, którym chcą udzielić poparcia. Obok tytułu każdego dopuszczonego do głosowania projektu jest widoczny przycisk wybieram. Jego kliknięcie przenosi bezpośrednio do formularza głosowania on-line. Podczas głosowania należy mieć przy sobie swoje telefony komórkowe oraz podać imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia.

Możliwe jest również głosowanie w punktach głosowania z wykorzystaniem papierowego formularza, czyli karty do głosowania. Te punkty znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta (Wydział Organizacji i Nadzoru) w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 czynnym od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartki w godz. 7.30-18.00 i piątki w godz. 7.30-13.00 oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych (Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości) przy pl. Opatrzności Bożej 18 czynnym od poniedziałku do środy w godz. 8.00-16.00, w czwartki w godz. 8.00-19.00 i piątki w godz. 8.00-15.00.

Punkty głosowania są czynne w dni robocze do 5 października br. włącznie. Nie będą czynne w soboty i w niedziele – w te dni, a także we wszystkie pozostałe dni tygodnia, mieszkańcy Bielska-Białej mogą głosować elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl 
Wykaz projektów ogólnomiejskich https://obywatelskibb.pl/projekty/ogolnomiejskie 
Wykaz projektów osiedlowych https://obywatelskibb.pl/projekty/osiedlowe 

PROJEKT – 19-OBB 001 Jakub Urbaniec, Aneta Kupczak Miasteczko ruchu drogowego i skok w dal na terenie szkoły przy ulicy Asnyka Szkoła podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej 43- 300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 30 (dawne Gimnazjum nr 16) oraz teren osiedla Mieszka I -280 000,00 zł

PROJEKT-19-OBB 002 Przemysław Olek Budowa chodnika łączącego
osiedlowy plac zabaw z ulicą Krzywoustego – wzdłuż (po zewnętrznej stronie) ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 2 na działce miejskiej nr
nr 772/129- 280000,00 zł

RADA OSIEDLA ZACHĘCA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Opublikowano: 23 Wrz 2020

PROJEKT – 19-OBB 001 Jakub Urbaniec, Aneta Kupczak Miasteczko ruchu drogowego i skok w dal na terenie szkoły przy ulicy Asnyka Szkoła podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej 43- 300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 30 (dawne Gimnazjum nr 16) oraz teren osiedla Mieszka I -280 000,00 zł

PROJEKT-19-OBB 002 Przemysław Olek Budowa chodnika łączącego
osiedlowy plac zabaw z ulicą Krzywoustego – wzdłuż (po zewnętrznej stronie) ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 2 na działce miejskiej nr
nr 772/129- 280000,00 zł

PRZYPOMINAMY ŻE MOŻNA GŁOSOWAĆ NA JEDEN PROJEKT OSIEDLOWY ORAZ JEDEN OGÓLNOMIEJSKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2019 r.

Opublikowano: 22 Wrz 2020

W dniu 15.09.2020 w biurze Rady Osiedla Mieszka I, odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Mieszka I,bez udziału mieszkańców,poniżej sprawozdanie rady.

To był pierwszy w historii Rady Osiedla Mieszka I seans kina plenerowego. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w nim w piątek 11.09.2020

Opublikowano: 16 Wrz 2020

W tym roku po raz pierwszy Rada Osiedla Mieszka I we współpracy z przedszkolem nr 2 zorganizowała kino plenerowe 11.09.2020 GODZ 19 . Obejrzeliśmy dwa filmy.Pierwsza była bajka pt.”COCO” ,natomiast drugi był film familijny pt.” OPERACJA ARKTYKA”.
Pragniemy podziękować Wam z całego serca za przybycie na seans Kina Plenerowego.