Remont cząstkowy ul.Mieszka I

Opublikowano: 22 Sie 2019

Informujemy że remont cząstkowy nawierzchni jezdni ul.Mieszka I -sięgacz do nr.od 2 do 14 -znajduje się w harmonogramie prac realizowanych w ramach umowy na doraźne prace utrzymaniowe dróg na terenie miasta Bielska-Białej.Roboty zostaną wykonane w III kwartale br.

Nowa kadencja Rady

Opublikowano: 8 Sie 2019

Zebraniem Rady Osiedla, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r., została zainaugurowana na lata 2019-2024 w nowym (częściowo) składzie. Wg nowej ordynacji wyborczej do rad osiedli, pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Osiedla zwoływane jest przez Miejską Komisję Wyborczą ds. wyboru rad osiedli. Jest to zarazem ostatni etap procedury wyborczej. Do momentu wyboru przewodniczącego RO zebranie prowadzi członek wspomnianej Miejskiej Komisji. Na naszym zebraniu rolę tę pełnił radny miejski pan Roman Matyja. Wsparcie organizacyjne z ramienia Ratusza zapewnili również pani Dorota Błasiak (wyznaczony opiekun naszej RO), którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zebrania.
Osobom, które weszły w skład RO, pan radny Matyja wręczył zaświadczenia o wyborze, a następnie zrealizowano krok po kroku porządek zebrania, w tym najważniejsze jego punkty, tj. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Oto skład personalny RO Mieszka I na najbliższe 5 lat:
ZARZĄD:
1) Janusz Darasz – Przewodniczący
2) Jakub Urbaniec – Wiceprzewodniczący
3) Aneta Kupczak– Skarbnik
4) Katarzyna Januszko – Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:

5) Renata Dubiel – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6) Monika Wesołowska-Stwora- Członek Komisji Rewizyjnej
7) Bolesław Kajstura – Członek Komisji Rewizyjnej

CZŁONKOWIE:

8) Daria Borowska
9) Longina Jastrzębska
10) Jerzy Dec
11) Janusz Śliwiński
12) Robert Tomkiewicz
13) Patrycja Kozieł
14) Anna Paszko
15) Paweł Stwora

Wybory do Rad Osiedli 16 czerwca 2019

Opublikowano: 26 Kwi 2019

Zbliżają się wybory Rad Osiedli kolejnej kadencji. Informacje nt. wymogów wobec kandydatów, zgłaszania kandydatów, trybu wyborczego, kalendarza wyborczego, obsady Obwodowych Komisji Wyborczych, i in. dostępne są na podstronie internetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:
http://rm.um.bielsko.pl/strona-4341-wybory_do_rad_osiedli_2019.html

a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń biura Rady Osiedla w witrynie okiennej na parterze budynku Piastowska 46

Zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

Opublikowano: 21 Lut 2019

RADA OSIEDLA MIESZKA I

SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW

na ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE za 2018 r.

5 MARCA 2019 r. (wtorek) godz. 17.30

w stołówce budynku szkolnego – ul. Asnyka 30

Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI WŁADZ MIASTA

Omówimy działania Rady Osiedla na przestrzeni 2018 roku

oraz zamierzenia na rok bieżący.

Zebranie będzie również okazją do podsumowania kończącej się kadencji Rady Osiedla w latach 2015-2019

oraz do omówienia tegorocznych wyborów do rad osiedli.