Konsultacje społeczne dotyczące rad osiedli.

Opublikowano: 30 Cze 2013

 

konsultacje UM

Rada Osiedla informuje, że w okresie od 24 czerwca do 16 sierpnia 2013r. Urząd Miasta Bielska-Białej przeprowadza konsultacje społeczne, które dotyczą:

1) zmiany granic trzech jednostek pomocniczych Miasta Bielska-Białej – Osiedla Kamienica, Osiedla Karpackie i Osiedla Bielsko-Południe. Stosowne informacje zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr ON 0050.2452.2013.RM z dnia 10 czerwca 2013 r.

2) projektów nowych Statutów Osiedli wraz z „Zasadami i trybem przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla”.Stosowne informacje znajdują się w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr ON 0050.2453.2013.RM  z dnia 10 czerwca 2013 r.

Mieszkańców naszego Osiedla interesował będzie przede wszystkim drugi z wymienionych bloków tematycznych w ramach konsultacji, ponieważ nie dotyczą nas projektowane zmiany granic osiedli.

Urząd Miasta pracuje nad nową regulacją statutu i działalności rad osiedli (w tym także Osiedla Mieszka I), a także nad nową ordynacją wyborczą do rad osiedli. Projekt statutu dla naszego Osiedla oraz projektowany tryb wyborczy dostępne są w postaci załączników do internetowej informacji o konsultacjach społecznych na stronie Urzędu Miejskiego.

Zachęcając do szczegółowego zapoznania się z tekstem projektów, zauważamy, że projektowane zmiany statutów osiedli zmierzają w kierunku rozszerzenia i doprecyzowania kompetencji rad osiedli. Natomiast nowa ordynacja wyborcza miałaby nadać wyborom do rad osiedli charakter powszechny i upodobnić je nieco pod względem przebiegu do wyborów do rady miasta, znanych nam z dotychczasowych doświadczeń.

Dotychczas wybory do rad osiedli odbywały się poniekąd „ad hoc” na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym osiedla przypadającym co 4 lata, spośród kandydatów wyłanianych spontanicznie w trakcie zebrania z grona obecnych osób pełnoletnich, zamieszkałych na osiedlu. Według projektowanej ordynacji wyborczej wybory do rad osiedli miałyby w przyszłości odbywać się w oparciu i miejskie i obwodowe komisje wyborcze, a wybór miałby następować z grona kandydatów zgłaszanych w sposób bardziej sformalizowany (m. in. wymóg poparcia min. 15 wyborców zamieszkałych na osiedlu i podpisanych pod zgłoszeniem kandydata) oraz z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej na 30 dni przed datą wyborów). Taka koncepcja stwarza przestrzeń na prowadzenie przez kandydatów kampanii wyborczej, co stanowi sporą nowość. Nie zmienia się przy tym zasada, że członkowie rad osiedli pełnią swoje funkcje społecznie. Prawo głosowania w wyborach do Rady Osiedla miałby obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla (z pewnymi wyłączeniami).

Głosowanie za pomocą formularzy internetowych (e-konsultacje) i tradycyjnych

Powyższej tematyki dotyczy Drugi formularze-konsultacji społecznych. W formularzu tym został określony przedmiot konsultacji społecznych, termin konsultacji, pola do wprowadzenia danych osobowych uczestnika konsultacji społecznych oraz zgoda uczestnika tychże konsultacji do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie dla celów prowadzonych konsultacji społecznych, a także pola do zgłaszania uwag, postulatów, propozycji do projektów. Urząd Miasta zwraca uwagę, że uczestnik konsultacji powinien wskazać co najmniej jeden dokument (np. statut Osiedla), do którego odnosi się uwaga oraz wpisać treść uwagi (propozycji zmian). Formularz zawiera także odpowiednie wskazówki dla wypełniającego.

Formularz drugi dotyczący projektów nowych Statutów Osiedli wraz z „Zasadami i trybem przeprowadzania wyborów do Rady Osiedla” jest dostępny pod tym adresem lub na stronie Rady Miejskiej.

Konsultacje w siedzibach Rad Osiedli

Urząd Miejski informuje, że istnieje możliwość udziału w konsultacjach społecznych za pomocą ankiet dostępnych w siedzibach rad osiedli oraz w Urzędzie Miejskim, zawierających przedmiot konsultacji oraz pouczenie co do sposobu ich wypełnienia oraz przekazania. Wypełnione ankiety można wrzucać do urn wystawionych w siedzibach rad osiedli lub w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1 i 6 w godzinach pracy Urzędu w dniach od 24 czerwca 2013 r. do 16 sierpnia 2013 r.

Rada Osiedla Mieszka I zachęca do wypełnienia ankiety w ramach konsultacji społecznych w biurze Rady Osiedla przy ul. Piastowskiej 46 na każdym dyżurze dla Mieszkańców w okresie konsultacji, które odbywają się w każdy wtorek w godzinach 17.30 – 18.30. Służymy pomocą i praktycznymi wskazówkami przy wypełnianiu ankiet. Ankiety zostają umieszczone w urnie zaplombowanej przez Urząd Miasta.

Każda opinia ma znaczenie dla przyszłego kształtu i funkcjonowania rad osiedli w naszym mieście.

 

Zdjęcia z pikniku rodzinnego w Przedszkolu nr 2

Opublikowano: 30 Cze 2013

wojsko w P2

Zapraszamy do Galerii, gdzie można obejrzeć więcej zdjęć z pikniku rodzinnego w Przedszkolu nr 2, zorganizowanego w stylu wojskowym. Wydarzenie miało miejsce 23 maja b.r. i przyniosło moc pozytywnych wrażeń jego uczestnikom. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na pikniku jesiennym!

Wiosenny Piknik Rodzinny w Przedszkolu nr 2

Opublikowano: 14 maja 2013

Przedszkole 182

23 Maja (czwartek) począwszy od godziny 16.00 w Przedszkolu nr 2 przy ul. Krzywoustego odbędzie się Wiosenny Piknik Rodzinny. Gospodarzem wydarzenia jest jak zwykle Społeczność Przedszkola, ale ma ono charakter otwarty i zaproszeni są Wszyscy Mieszkańcy Osiedla wraz z Rodzinami. Jest to świetna okazja do zacieśniania więzi sąsiedzkich i rodzinnych, miłej rozmowy oraz czerpania z niewyczerpanego źródła wiosennej energii i radości Przedszkolaków. Można też na własne oczy zobaczyć jak wypiękniał budynek Przedszkola.

Przedszkole 181

Imprezy te (obok pikników jesiennych) należą do wieloletniej tradycji Przedszkola i przy sprzyjającej pogodzie odbywają się na świeżym powietrzu, w przedszkolnym ogrodzie.

Za każdym razem imprezom tym nadawana jest inna ciekawa oprawa. Tym razem Piknik będzie miał styl wojskowy. Jakie niespodzianki militarne kryją się za tą zapowiedzią – przekonamy się!

Przedszkole 183

Na pewno nie zabraknie występów artystycznych w wykonaniu Dzieciaków, zabawy przy muzyce, konkurencji sprawnościowych, smacznych przekąsek no i oczywiście … wspaniałej atmosfery.

Rada Osiedla Mieszka I od wielu lat angażuje się we współorganizację pikników przedszkolnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Czar dawnych fotografii

Opublikowano: 26 Kwi 2013

1

Rada Osiedla zauważyła spore zainteresowanie serią archiwalnych zdjęć zamieszczonych w zakładce strony „Osiedle wczoraj i dziś”.

Jesteśmy przekonani, że nasi Mieszkańcy mają w swoich zasobach więcej takich perełek fotograficznych. Byłoby wspaniale, gdybyście Państwo podzielili się z osiedlową społecznością płynącymi z nich wrażeniami i wspomnieniami. Być może w zakurzonych albumach tkwią świadectwa minionych dziesięcioleci, na przykład zdjęcia linii tramwajowej nr 2, ciekawe sceny z życia osiedla, itd.

Aby przyczynić się do utworzenia i wzbogacania takiego zbioru zdjęć w podstronie Galerii wystarczy przynieść takie znaleziska na dowolny dyżur Rady Osiedla  i wypożyczyć zdjęcia na kilka dni w celu zeskanowania.

Co ważne, trzeba dysponować pełnią praw do danego zdjęcia (i potwierdzić to swoim podpisem), co w praktyce najczęściej sprowadza się do tego, że zdjęcie kiedyś  wyszło spod ręki samego udostępniającego lub jego najbliższych (własne domowe archiwa).

Z góry dziękujemy za pomoc i zainteresowanie.

Stwórzmy dla naszego osiedla fotograficzny wehikuł czasu!

Echa akcji „Sprzątaj po swoim psie”

Opublikowano: 18 Kwi 2013

IMG_5119

Jesienią ubiegłego roku Mieszkańcy Osiedla mogli zauważyć na trawnikach i najbardziej uczęszczanych odcinkach chodników tabliczki „Sprzątaj po swoim psie” oraz chodnikowe graffiti z takim samym przekazem.

Był to element akcji społeczno-edukacyjnej adresowanej do właścicieli i opiekunów psów. Wiemy, że podjęliśmy temat drażliwy i dyskusyjny…

Rada Osiedla, realizując te działania, dąży nie tyle do przysporzenia właścicielom czworonogów przykrych obowiązków, co do zaoszczędzenia nam wszystkim przykrych wrażeń estetycznych i węchowych po przejściu przez gęsto rozsiane „pola minowe”. We wspólnej przestrzeni, w której żyjemy i którą wykorzystujemy do różnych celów (w tym do spacerów i zabaw z dziećmi), musimy szanować elementarne standardy higieny i przyjąć wspólną odpowiedzialność za estetykę miejsc publicznych. Rada Osiedla chce upowszechniać takie podejście do sprawy, a każdy z nas  – jak mniemamy – chodzić w czystych butach 🙂

Wielotorowość i zorganizowany sposób docierania z takim przekazem do Mieszkańców wyróżnił nasze osiedle na tle innych bielskich dzielnic. Akcję szeroko opisały lokalne media w artykułach o dość humorystycznych tytułach:

  • „Znaleźli nowy sposób na walkę z psimi odchodami” -artykuł w internetowym wydaniu Gazety.pl Bielsko-Biała z dn. 29.10.2012r. oraz dodatku lokalnym Gazety Wyborczej z tej samej daty. Tekst i zdjęcia dostępne TUTAJ ;
  •  „Na Mieszka I wykorzystują graffiti… w walce z psimi kupami” – artykuł w internetowym dzienniku SUPER-NOWA z dn. 25.10.2012r. Tekst i zdjęcia dostępne TUTAJ ;
  •  „Graffiti, sposób na… kupy”– artykuł w Dzienniku Zachodnim Dodatek Bielsko-Biała z dn. 02.11.2012r.

Po pierwszych wiosennych roztopach obawialiśmy w Radzie Osiedla, że to tylko nasza naiwna autosugestia, iż jest czyściej niż w poprzednich latach. Jednak gdy podobnymi spostrzeżeniami zaczęli dzielić się z nami kolejni Mieszkańcy – uwierzyliśmy. Jest postęp!  Obecnie na Osiedlu nie należy do rzadkości widok odpowiedzialnego właściciela psa, sprzątającego pozostałość po swoim pupilu.

Dlatego od maja bieżącego roku akcja będzie kontynuowana. Głównie poprzez dalsze nanoszenie graffiti na chodnikach i odnawianie zeszłorocznych. Tablice pionowe nie okazały się najlepszym rozwiązaniem ze względu na swoją – nazwijmy to – „mobilność”.

Przypominamy zainteresowanym, że zgodnie z  oficjalnym stanowiskiem służb sanitarno-epidemiologicznych (do wglądu w Radzie Osiedla) nie ma przeszkód, ażeby wrzucać psie ekskrementy do normalnych koszy na śmieci,  a tych w najbliższych tygodniach również przybędzie na Osiedlu. Zwróciliśmy się do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego o wystawienie 5 dodatkowych koszy w takich miejscach, w których będą pod ręką również dla spacerowiczów z psami. Do ideału czystości nadal bowiem daleka droga…

O ileż przyjemniej na wiosennych spacerach podziwiać zieleniące się korony drzew niż stale patrzeć pod nogi, żeby nie wdepnąć… 🙂