Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego 2016

Opublikowano: 15 Lip 2015

BO2015Rada Osiedla przypomina, że do końca lipca każdy mieszkaniec Bielska-Białej, który ukończył 16 rok życia może zgłosić swój projekt do Budżetu Obywatelskiego 2016, przy czym do składania propozycji projektów osiedlowych (zadań dotyczących danego osiedla) uprawniony jest wyłącznie mieszkaniec  tego osiedla.  Kwoty do podziału nie uległy zmianie w stosunku do zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe warunki, terminy i tryb składania wniosków oraz wszystkie kolejne etapy procedury opisane są na oficjalnej stronie Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska-Białej, dostępnej TUTAJ.

Nowa kadencja Rady Osiedla rozpoczęta

Opublikowano: 13 Cze 2015

Wybory do RO.logoZebraniem Rady Osiedla, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2015r., została zainaugurowana nowa kadencja Rady na lata 2015-2019 w nowym (częściowo) składzie. Wg nowej ordynacji wyborczej do rad osiedli, która po raz pierwszy znalazła zastosowanie w naszym mieście, pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Osiedla zwoływane jest przez Miejską Komisję Wyborczą ds. wyboru rad osiedli. Jest to zarazem ostatni etap procedury wyborczej. Do momentu wyboru przewodniczącego RO zebranie prowadzi członek wspomnianej Miejskiej Komisji. Na naszym zebraniu rolę tę pełnił radny miejski pan Maurycy Rodak. Wsparcie organizacyjne z ramienia Ratusza zapewnili również pani Dorota Błasiak (wyznaczony opiekun naszej RO) i radny RM pan Dariusz Michasiów, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zebrania.
Osobom, które weszły w skład RO, pan radny Rodak wręczył zaświadczenia o wyborze, a następnie zrealizowano krok po kroku porządek zebrania, w tym najważniejsze jego punkty, tj. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Oto skład personalny RO Mieszka I na najbliższe 4 lata:
ZARZĄD:
1) pan Janusz Darasz – Przewodniczący
2) pan Przemysław Olek – Wiceprzewodniczący
3) pani Daria Borowska – Skarbnik
4) pani Małgorzata Gawlas – Sekretarz,

KOMISJA REWIZYJNA:

5) pan Marcin Dudek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
6) pani Joanna Smala – Członek Komisji Rewizyjnej,
7) pan Mateusz Pniak – Członek Komisji Rewizyjnej,

CZŁONKOWIE:

8) pani Renata Dubiel,
9) pani Longina Jastrzębska,
10) pan Bolesław Kajstura
11) pan Janusz Kuźma,
12) pan Robert Tomkiewicz
13) pani Barbara Sitek,
14) pani Grażyna Surmacz
15) pan Jakub Urbaniec

W konstruktywnej rozmowie nowego składu naszkicowane zostały strategiczne cele i zamierzenia Rady Osiedla na rozpoczynającą się kadencję, zaś o podejmowanych w tym zakresie działaniach Rada Osiedla będzie na bieżąco informować na stronie internetowej RO, na cotygodniowych dyżurach oraz na spotkaniach sprawozdawczych. Dało się zauważyć, że nowy skład RO utworzyły osoby z pomysłami, wyczulone na potrzeby Mieszkańców i zmotywowane do pracy społecznej na rzecz Osiedla.

Przy tej okazji dziękujemy za wszelką aktywność tym Członkom RO minionej kadencji, którzy z rozmaitych usprawiedliwionych względów nie zdecydowali się w tym roku ponownie kandydować do Rady Osiedla.

Podsumowanie roku 2014. Zebranie sprawozdawcze

Opublikowano: 8 Kwi 2015

Rada Osiedla serdecznie zaprasza Mieszkańców na doroczne zebranie sprawozdawcze z udziałem Przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W trakcie zebrania zostaną przedstawione i omówione sprawozdania z działalności Rady Osiedla w 2014 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok, a także będzie możliwość dyskusji o bieżących sprawach i potrzebach Osiedla. Zebranie będzie zarazem okazją do podsumowania dobiegającej końca kadencji Rady Osiedla wybranej początkiem 2012 roku.

Termin i miejsce zebrania: Gimnazjum nr 16  ul. Asnyka 30, wtorek 21 kwietnia 2015r., godz. 17.30

Przypominamy zarazem o zbliżających się wyborach do Rad Osiedli (data wyborów: 10 maja 2015r.), o których szeroko informują Władze Miasta w zakładce „Wybory do Rad Osiedli” na stronie internetowej Rady Miejskiej oraz na specjalnie utworzonej stronie internetowej: radyosiedlibb.pl

 

 

 

II Etap budowy placu zabaw

Opublikowano: 5 Mar 2015

mms_img137385354Jesteśmy w trakcie zaawansowanych uzgodnień z Wydziałem Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego co do zakresu prac, które będą zrealizowane  w tym roku w ramach II Etapu budowy placu zabaw na Osiedlu Mieszka I.  Z całą pewnością zostanie wykonane ogrodzenie i oświetlenie całego terenu strefy aktywności. O potrzebie zastosowania tych elementów i ich wpływie na  szeroko pojęte bezpieczeństwo chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Pojawi się także odpowiednio dobrana zieleń ozdobna.

Będący w opracowaniu kosztorys prac II Etapu pokaże czy w ramach pozyskanej kwoty 75.000 zł z Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska-Białej oprócz wyżej wymienionych elementów uda się w tym roku doposażyć plac zabaw o jakieś kolejne urządzenia zabawowe, np. karuzelę.

Jedna z będących w opracowaniu modyfikacji do projektu placu zabaw przewiduje posadowienie w kolejnych latach na pozostałej wolnej przestrzeni dużego urządzenia zabawowego typu duży zamek ze zjeżdżalniami (III Etap), ale o fundusze na jego sfinansowanie będzie musiała wystarać się już społeczność Osiedla z pomocą Rady Osiedla wybranej na kolejną kadencję 2015-2019, np. zabiegając o środki z Budżetu Obywatelskiego 2016. Dobiega bowiem końca obecna kadencja Rady, skrócona do 3 lat ze względu na zmianę ordynacji wyborczej.  Wybory do Rad Osiedli w Bielsku-Białej,  w tym na Osiedlu Mieszka I zaplanowane są na dzień 10 maja 2015r. (razem z wyborami prezydenckimi).

 

Pas startowy dla sań Świętego Mikołaja :)

Opublikowano: 19 Gru 2014

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Rada Osiedla śpieszy donieść, że na czas został oddany do użytku na Osiedlu Mieszka I pas startowy dla sań Świętego Mikołaja! 🙂

Strefa aktywności.Mieszka I

 

SantaOczywiście podstawową i całoroczną funkcją tej uroczej, prawie parkowej alejki jest ułatwienie i uprzyjemnienie korzystania         z naszej wymarzonej strefy aktywności, na którą składa się plac zabaw i siłownia plenerowa 🙂 

 

Rada Osiedla życzy Mieszkańcom rodzinnych, radosnych, spokojnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok dużo sąsiedzkiej serdeczności, pomocy i zrozumienia, okraszonych uśmiechem spontanicznie podarowanym drugiej Osobie.

Rada Osiedla życzy również, zwłaszcza Dzieciakom z naszego Osiedla, dużo radości czerpanej z beztroskiej zabawy na nowopowstałym placu zabaw, a Wszystkim – poprawy kondycji i samopoczucia dzięki siłowni plenerowej 🙂  Jest też kolejna dobra wiadomość. Nasz projekt osiedlowy do Budżetu Obywatelskiego Miasta Bielska -Białej na 2015 rok, przewidujący na przyszły rok doposażenie i dalszą rozbudowę placu zabaw – strefy aktywności za kwotę 75.000 zł zakwalifikował się do realizacji. Takich prezentów pod choinkę jako Osiedle życzylibyśmy sobie co roku… 🙂