Starania o plac zabaw i siłownię plenerową.Budżet obywatelski Bielska-Białej.

Opublikowano: 11 Mar 2014

Rada Osiedla chce poinformować, że w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego (o którym szerzej pisaliśmy TUTAJ) z naszego Osiedla został zgłoszony jeden, ale za to kluczowy projekt pt.: „Aktywne Osiedle. Urządzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na Osiedlu Mieszka I”

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnych, spełniających współczesne standardy placu zabaw i siłowni plenerowej na wolnym terenie za blokiem Piastowska 42, w sąsiedztwie budynku Kuratorium Oświaty. Wskazany teren ma  cechy osiedlowego zieleńca z parkowym drzewostanem, jest izolowany od ruchu ulicznego ul. Piastowskiej i związanych z nim uciążliwości przez budynki o nr Piastowska 42 i Piastowska 44.  Pierwsza część kalkulacji obejmuje: 10 urządzeń placu zabaw (o zróżnicowanych funkcjach i przeznaczonych dla różnych grup wiekowych), altankę piknikową (przeznaczoną głównie dla dorosłych, w tym opiekunów dzieci) oraz 3 ławki. Druga część kalkulacji obejmuje 8 zróżnicowanych urządzeń do ćwiczeń w ramach tzw. siłowni plenerowej, mających służyć głównie dorosłym mieszkańcom, w tym seniorom zamieszkującym Osiedle Mieszka I).

Los tego projektu, w tym jego ostateczna lokata na liście rankingowej leży w naszych rękach.

Głosowanie nad projektami będzie bardzo ważnym momentem dla Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej. Rozpocznie się ono 7 kwietnia 2014 r. i potrwa do 11 kwietnia 2014 r. Będzie ono przebiegało na trzy sposoby, a każdy z mieszkańców wybierze dogodny dla siebie:korespondencyjnie, osobiście, albo drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej. Każdy głosujący otrzyma do dyspozycji 10 punktów, które może przeznaczyć na jeden projekt lub podzielić te punkty pomiędzy dwa lub więcej projektów, które uzna za najlepsze. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości. Potem nastąpi przekazanie zwycięskich projektów do poszczególnych jednostek miasta lub wydziałów UM, które je zrealizują.

Istotne informacje dla głosujących

Należy zwrócić uwagę, że każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł głosować tylko jeden raz. Niestety, jeżeli mieszkaniec odda głos więcej niż jeden raz lub zagłosuje na różne dostępne sposoby tj. osobiście, korespondencyjnie i elektronicznie wówczas wszystkie oddane przez niego głosy uznane zostaną w całości za nieważneNieważne będą również w całości głosy, w których bielszczanin/bielszczanka przydzieli wybranym przez siebie projektom więcej niż 10 punktów łącznie. Pamiętać również należy, że przyznać można tylko pełny punkt / punkty (nieważne zatem będzie przydzielenie przez głosującego mieszkańca dla wybranego projektu np. 5,5 pkt lub 1,25 pkt, itp.)

A zatem do dzieła!

Podsumowanie roku 2013

Opublikowano: 19 Lut 2014

Rada Osiedla serdecznie zaprasza Mieszkańców na doroczne zebranie sprawozdawcze z udziałem Przedstawicieli Prezydenta Miasta, a także zapewne Straży Miejskiej i Miejskiego Zarządu Dróg. W trakcie zebrania zostaną przedstawione i omówione sprawozdania z działalności Rady Osiedla w 2013 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok, a także będzie możliwość dyskusji o bieżących sprawach i potrzebach Osiedla.

Termin i miejsce zebrania: Biuro Rady Osiedla, ul. Piastowska 46, piątek 28 lutego 2014r., godz. 17.30

 

Budżet Obywatelski 2014

Opublikowano: 12 Sty 2014

Budżet obyw.logo

Od 2 do 31 stycznia Mieszkańcy Bielska-Białej mogą zgłaszać swoje propozycje do budżetu obywatelskiego na rok 2014. 

Budżet obywatelski po raz pierwszy w historii samorządności w Bielsku-Białej stwarza każdemu pełnoletniemu Mieszkańcowi miasta, dysponującemu poparciem 20 osób wyrażonym ich podpisami, zgłoszenia projektu co do sposobu wydatkowania środków z Budżetu miasta na 2014r. (pula środków do rozdysponowania w ten sposób wynosi 2 mln zł) oraz poddania tego projektu pod głosowanie przez ogół pełnoletnich Mieszkańców.   

W ramach budżetu obywatelskiego zgłaszać można zarówno projekty o charakterze lokalnym (dla jednego osiedla, dzielnicy), jak i dla całego miasta lub dla kilku osiedli. Mogą to być zarówno projekty inwestycyjne, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy ścieżki rowerowej, jak i pozainwestycyjne, np. szkolenia, badania, program szczepień. Projekty mogą dotyczyć każdej ze sfer życia Bielska-Białej: sportu, kultury, zdrowia, rekreacji, edukacji, komunikacji itd. Jeśli więc dostrzegamy potrzebę usprawnienia, zmiany, budowy jakiegoś elementu infrastruktury lub zorganizowania bądź sfinansowania jakiejś inicjatywy obywatelskiej, można to zgłosić w formie projektu.

Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej w roku 2014 mogą składać wszyscy pełnoletni Mieszkańcy miasta. Wymagane jest poprawne wypełnienie formularza oraz dołączenie do niego pisemnego podpisu 20 innych, pełnoletnich bielszczan.

Projekty można zgłaszać od 2 do 31 stycznia 2014 r. na trzy możliwe sposoby:

  • listownie (w zaklejonej kopercie), na adres Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała (z adnotacją na kopercie budżet obywatelski),
  • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Interesanta przy Pl. Ratuszowym 6 lub też
  • elektronicznie na adres projekty@obywatelskibb.pl

Na stronie internetowej www.obywatelskibb.pl Urząd Miasta zamieścił więcej informacji, harmonogram i tryb prac nad budżetem obywatelskim oraz formularz propozycji projektu i listę poparcia dla projektu wraz z listą załączników do formularza projektu.

We wszystkie czwartki stycznia w godzinach 16.00-18.00 w Biurze Rady Osiedla odbywają się spotkania informacyjno – konsultacyjne dla Mieszkańców, na których  kompetentni Pracownicy Urzędu Miasta służą informacją o budżecie obywatelskim.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Opublikowano: 17 Gru 2013

natale3Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku Rada Osiedla pragnie przekazać wszystkim Mieszkańcom Osiedla Mieszka I najserdeczniejsze życzenia, aby świąteczny czas upłynął Państwu w atmosferze rodzinnego ciepła, sąsiedzkiej zgody i serdeczności, a także w poczuciu spokoju i bezpieczeństwa odczuwanych nie tylko w zaciszu własnych czterech ścian, ale także w naszej wspólnej osiedlowej przestrzeni.

Ciesząc się z udostępnionego nam do użytku w kończącym się roku nowego boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 16, życzmy sobie zarazem, aby Nowy Rok przyniósł nam dobre wieści i zdarzenia związane z dalszą modernizacją i rozbudową infrastruktury na naszy Osiedlu. Oby gwiazdy sprzyjały naszym marzeniom o prawdziwym placu zabaw i siłowni plenerowej, a także bardziej prozaicznym zbiorowym potrzebom jak wygodne i czyste chodniki i ulice:)

Zbiórka elektrośmieci

Opublikowano: 20 Lis 2013

ElektrośmieciW dniu 27 listopada 2013r. (środa) w godzinach 16.30 – 19.30 na parkingu przy Starostwie Powiatowym (przy skrzyżowaniu ulic Asnyka, Krzywoustego i Mieszka I)  firma Biosystem S.A. nieodpłatnie odbierze od Mieszkańców elektrośmieci. 

W miejscu zbiórki zostanie podstawiony specjalny samochód, w którym pracownicy firmy BIOSYSTEM S.A. będą przyjmowali elektrośmieci. Podczas zbiórki mieszkańcy będą mogli pozbyć się problemowych odpadów między innymi takich jak:
– agd, od dużych (lodówki, zamrażarki, kuchenki elektryczne, odkurzacze itp.) po najdrobniejsze (takie jak suszarka do włosów, lampka biurkowa, grzałka elektryczna, toster czy lokówka),
– rtv (telewizory, tunery, radia, magnetofony, głośniki, telefony komórkowe, monitory, klawiatury komputerowe  itp.),
–    i innych (np. żarówek, świetlówek, kabli elektrycznych,  ładowarek)

W trakcie zbiórki, mieszkańcy, którzy oddadzą WIELKOGABARYTOWY zużyty sprzęt AGD (pralka / lodówka / kuchenka) otrzymają eko-torbę. Osoby oddające inne elektrośmieci otrzymają drobne upominki.

Prosimy o oddawanie elektrośmieci w wyznaczonych godzinach i oddawanie ich kierowcy oznakowanego samochodu firmy BIOSYSTEM S.A.