Zaproszenie do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Opublikowano: 17 Sty 2020

Miasto Bielsko-Biała przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2020 r. realizowane są następujące obszary:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
obszaru C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
obszaru D – likwidacja barier transportowych,
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej


Adresatami pomocy mogą być:

w ramach obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
w ramach obszaru C – gminy, powiaty lub organizacje pozarządowe,
w ramach obszaru D:
– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
– jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
– gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
w ramach obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Wysokość dofinansowania wynosi:

w ramach obszaru B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie, nie więcej niż 30 % kosztów realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,
w ramach obszaru C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy, nie więcej niż 45% kosztów realizacji projektu,
w ramach obszaru D:
do 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
do 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
do 270.000,00 zł dla autobusów,

nie więcej niż:

55% kosztów kwalifikowanych w przypadku placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonej przez: organizację pozarządową, gminę lub powiat,
65% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki prowadzącej warsztat terapii zajęciowej.
w ramach obszaru F:
do 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu, do 70% kosztów realizacji projektu,
do 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degeneracji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej, do 80% kosztów realizacji projektu.


Wszystkie podmioty zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie, zapraszamy do składania wniosków (wniosek do pobrania).

Wniosek należy złożyć w:

Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej (Dziennik Podawczy w Biurze Obsługi Interesanta, pl. Ratuszowy 6) w terminie do 17 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Procedurami realizacji programu i załącznikami, które dostępne są na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/


Więcej informacji:

Wydział Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej,

pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225

tel. 33 49 71 492

Inwentaryzacja kotłów na paliwo stałe

Opublikowano: 13 Sty 2020

W latach 2020 i 2021 w budynkach w zabudowie jedno i wielorodzinnej na obszarze miasta Bielska-Białej zostanie przeprowadzona przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii Urzędu Miejskiego inwentaryzacja kotłów na paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, pelet, biomasa).

Celem inwentaryzacji będzie określenie liczby przestarzałych kotłów grzewczych, szczególnie tych, które powinny zostać wymienione w pierwszej kolejności tj. do końca 2021 r. Szacuje się, że na terenie miasta tylko w  zabudowie jednorodzinnej znajduje się ok. 11 tys. pieców węglowych ze znacznym udziałem (ok. 70%) kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów. To one w głównej mierze przyczyniają się do powstawania smogu w okresie jesienno-zimowym – nieznana jest dokładna liczba tych kotłów ani ich struktura, dlatego właśnie planuje się wykonanie inwentaryzacji. 

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały nr V/36/1/2017 sejmiku województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ.

Inwentaryzacja w domach jednorodzinnych zostanie przeprowadzona w formie ankiet do wypełnienia przez właściciela lub najemcę budynku jednorodzinnego. Ich dystrybucja zacznie się jeszcze w styczniu, a zawarte w niej dane posłużą do ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie wymiany starych kotłów na ekologiczne oraz przygotowania i wdrożenia działań ograniczających niską emisję, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza.

Wypełnione ankiety można będzie przekazać do Urzędu Miejskiego na 3 sposoby: przynieść i oddać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 w budynku przy placu Ratuszowym 6, wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie ANKIETA OGRZEWANIE lub wysłać pocztą elektroniczną skan ankiety na adres pze@um.bielsko.pl, a wiadomość zatytułować ANKIETA OGRZEWANIE. Mile widzianym sposobem przekazania ankiety będzie także wypełnienie jej wersji elektronicznej, która w najbliższym czasie zostanie umieszczona na stronie www.miastodobrejenergii.pl, gdzie pojawią się także szczegółowe informacje na temat akcji. Termin złożenia ankiet mija 31.03.2020 roku.

Dane pochodzące z ankiet gromadzone będą w celu stworzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Bielska-Białej i nie będą udostępniane publicznie lub przekazywane osobom trzecim.

Z uwagi na obowiązek Gminy dotyczący przeprowadzenia takiej inwentaryzacji wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. W przypadku niezłożenia wypełnionej ankiety przez właściciela/najemcę budynku w terminie do końca marca zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Miejskiego wizyta w obiekcie, obejmująca kontrolę źródła ogrzewania, w szczególności pod kątem spalania odpadów i  jakości używanego do ogrzewania paliwa.

Przypominamy również o trwającym już od 15 lat miejskim programie dotacji do wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne w domach jednorodzinnych, możliwości pomocy miasta przy likwidacji pieców węglowych w kamienicach i podłączaniu do sieci ciepłowniczej, a także o uruchomionym we wrześniu ubiegłego roku programie osłonowym dla właścicieli takich domów, którzy przeszli z ogrzewania węglowego na ekologiczne. Dla osób o odpowiedniej wysokości dochodów program ten umożliwia 2-letnie wsparcie przy opłacaniu rachunków za media energetyczne. Szczegółowe informacje dotyczące różnych dotacji i programów dofinansowujących ograniczenie niskiej emisji będą znajdowały się w karcie informacyjnej dołączonej do przesłanej ankiety.

„Święta na Starówce”

Opublikowano: 11 Gru 2019

„Święta na Starówce” odbędą się w tym roku w dniach od 13 do 22 grudnia. Kiermasz zlokalizowany zostanie w trzech punktach miasta. Na Rynku, w drewnianych pawilonach handlowych, czynne będą stoiska gastronomiczne. Na placu Bolesława Chrobrego otwarta zostanie Strefa dla dzieci z karuzelami, saniami Mikołaja, animacjami z udziałem Elfów i innymi atrakcjami. Tam również ustawione zostaną stoiska z zabawkami i innymi artykułami dla dzieci. Stoiska własne z wyrobami świątecznymi i rękodziełem będą na placu Wojska Polskiego obok lodowiska.


Na estradzie na Rynku wystąpią m.in.: Kasia Cerekwicka, Aleksandra Nykiel, Tomek Lewandowski & SzeSzeMa, Damian Luber z zespołem, Trojak Stret Cimbo, zespoły: Arka Noego, Dzień Dobry, Kamuflaż, Włóczykije, Kapela Góralska Beskid, Chór Gospel, uczniowie Akademii Dźwięku z Cieszyna, Hollywoodzkiej Szkoły Śpiewu i Bielskiego Studia Piosenki, a także zespoły z Miejskiego Domu Kultury.


Występy zespołów będzie można oglądać na telebimach ustawionych na placu Bolesława Chrobrego i placu Wojska Polskiego. Zorganizowane zostaną, jak w latach ubiegłych, bezpłatne warsztaty dla dzieci.Na lodowisku na placu Wojska Polskiego odbędą się pokazy jazdy figurowej, dyskoteki w słuchawkach, nauka jazdy na łyżwach, animacje i inne atrakcje. Zapraszamy na „Święta na Starówce”!