Konsultacje społeczne do koncepcji projektowej Parku za Ratuszem w Bielsku-Białej,

Opublikowano: 11 Lis 2020

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne do koncepcji projektowej Parku za Ratuszem w Bielsku-Białej, które odbędą się w dniach od 20 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku. Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej.

Materiały dotyczące konsultacji będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Opinie, wnioski i uwagi należy zgłaszać w terminie konsultacji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej:

https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami.

OD DNI 9.11.2020

Opublikowano: 11 Lis 2020

RADA OSIEDLA MIESZKA I POSIADA STRONE NA FACEBOOKU.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ŚLEDZENIA STRONY

Rada Osiedla Mieszka I Organizacja społeczna Oficjalny profil Rady Osiedla Mieszka I. Jesteśmy jednostką pomocniczą Urzędu Miasta Bielsko-Biała.

NOWE ATRAKCJE NA PLACU ZABAW

Opublikowano: 11 Lis 2020

Od 1.11.2020 na placu zabaw na naszym osiedlu dzieci będą mogły korzystać z nowych atrakcji, gier chodnikowych. Życzymy wszystkim młodym mieszkańcom udanej zabawy!

Konkurs „Sukces nie zna barier 2020”

Opublikowano: 19 Paź 2020

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w konkursie „Sukces nie zna barier 2020”.

Celem Konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.

Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba
z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych oraz jest:

  1. mieszkańcem Bielska-Białej lub
  2. mieszkańcem innej gminy, pod warunkiem, że osoba ta pracuje lub angażuje się w działalność społeczną na terenie Miasta Bielska-Białej.

Kandydata do Konkursu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godziny 13:00.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali, zorganizowanej w związku z obchodzonym w grudniu, Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Wsztrzymane dyżury

Opublikowano: 12 Paź 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzenie strefy żółtej, Rada Osiedla MIESZKA I  pozostaje zamknięta do odwołania .W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy