Nowa kadencja Rady

Zebraniem Rady Osiedla, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r., została zainaugurowana na lata 2019-2024 w nowym (częściowo) składzie. Wg nowej ordynacji wyborczej do rad osiedli, pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Osiedla zwoływane jest przez Miejską Komisję Wyborczą ds. wyboru rad osiedli. Jest to zarazem ostatni etap procedury wyborczej. Do momentu wyboru przewodniczącego RO zebranie prowadzi członek wspomnianej Miejskiej Komisji. Na naszym zebraniu rolę tę pełnił radny miejski pan Roman Matyja. Wsparcie organizacyjne z ramienia Ratusza zapewnili również pani Dorota Błasiak (wyznaczony opiekun naszej RO), którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zebrania.
Osobom, które weszły w skład RO, pan radny Matyja wręczył zaświadczenia o wyborze, a następnie zrealizowano krok po kroku porządek zebrania, w tym najważniejsze jego punkty, tj. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Oto skład personalny RO Mieszka I na najbliższe 5 lat:
ZARZĄD:
1) Janusz Darasz – Przewodniczący
2) Jakub Urbaniec – Wiceprzewodniczący
3) Aneta Kupczak– Skarbnik
4) Katarzyna Januszko – Sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA:

5) Renata Dubiel – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6) Monika Wesołowska-Stwora- Członek Komisji Rewizyjnej
7) Bolesław Kajstura – Członek Komisji Rewizyjnej

CZŁONKOWIE:

8) Daria Borowska
9) Longina Jastrzębska
10) Jerzy Dec
11) Janusz Śliwiński
12) Robert Tomkiewicz
13) Patrycja Kozieł
14) Anna Paszko
15) Paweł Stwora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *