RADA OSIEDLA ZACHĘCA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Opublikowano: 23 Wrz 2020

PROJEKT – 19-OBB 001 Jakub Urbaniec, Aneta Kupczak Miasteczko ruchu drogowego i skok w dal na terenie szkoły przy ulicy Asnyka Szkoła podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej 43- 300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 30 (dawne Gimnazjum nr 16) oraz teren osiedla Mieszka I -280 000,00 zł

PROJEKT-19-OBB 002 Przemysław Olek Budowa chodnika łączącego
osiedlowy plac zabaw z ulicą Krzywoustego – wzdłuż (po zewnętrznej stronie) ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 2 na działce miejskiej nr
nr 772/129- 280000,00 zł

PRZYPOMINAMY ŻE MOŻNA GŁOSOWAĆ NA JEDEN PROJEKT OSIEDLOWY ORAZ JEDEN OGÓLNOMIEJSKI

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2019 r.

Opublikowano: 22 Wrz 2020

W dniu 15.09.2020 w biurze Rady Osiedla Mieszka I, odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Osiedla Mieszka I,bez udziału mieszkańców,poniżej sprawozdanie rady.

To był pierwszy w historii Rady Osiedla Mieszka I seans kina plenerowego. Mieszkańcy mogli uczestniczyć w nim w piątek 11.09.2020

Opublikowano: 16 Wrz 2020

W tym roku po raz pierwszy Rada Osiedla Mieszka I we współpracy z przedszkolem nr 2 zorganizowała kino plenerowe 11.09.2020 GODZ 19 . Obejrzeliśmy dwa filmy.Pierwsza była bajka pt.”COCO” ,natomiast drugi był film familijny pt.” OPERACJA ARKTYKA”.
Pragniemy podziękować Wam z całego serca za przybycie na seans Kina Plenerowego.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO !!!

Opublikowano: 10 Wrz 2020

RADA OSIEDLA MIESZKA I INFORMUJE IŻ OD DNIA 7.09.2020

ULICA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO OD WITA STWOSZA W STRONĘ MIESZKA I (URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ) JEST JEDNOKIERUNKOWA

Konsultacje ws. Parku Włókniarzy i pl. Adama Mickiewicza

Opublikowano: 9 Wrz 2020

Mieszkańcy Bielska Białej będą mogli wypowiedzieć się na temat przebudowy pl. Adama Mickiewicza oraz modernizacji Parku Włókniarzy. W tym celu prezydent miasta ogłosił konsultacje społeczne. Zostaną przeprowadzone w dniach 10-17 września . W ramach konsultacji wszyscy mieszkańcy miasta mogą podzielić się swoimi wnioskami, uwagami i opiniami w sprawie koncepcji projektowej modernizacji parku oraz placu, która zostanie udostępniona na stronie internetowej www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne .

Opinie, wnioski oraz uwagi można będzie można składać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@um.bielsko.pl lub pisemnie – poprzez złożenie formularza w wersji papierowej w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w budynku przy pl. Ratuszowym 7, w pokoju nr 11 w dniach i godzinach pracy UM.

Uwagi, opinie i wnioski w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu konsultacji, którego wzór opublikowany zostanie na stronie internetowej urzędu: www.bielsko-biala.pl/konsultacje-spoleczne.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej, zostaną automatycznie wyłączone z procesu rozpatrywania.