Wraca pełna obsługa mieszkańców

Opublikowano: 28 maja 2020

Od 1 czerwca br. Urząd Miejski w Bielsku-Białej przywraca pełną obsługę mieszkańców. Nie będzie już konieczności wcześniejszego rezerwowania wizyt.

Uwaga! Bezpośrednia obsługa osób, załatwiających swoje sprawy w Urzędzie Miejskim będzie się odbywała z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przed wejściem do budynku każdy będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk i zmierzenia temperatury,
a wewnątrz będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek ochronnych
i zachowania dwumetrowego dystansu od innych osób.

Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych przez ePUAP oraz drogą mailową i zachęcamy do korzystania z tych sposobów komunikacji z Urzędem Miejskim.

Koniec z maseczkami?

Opublikowano: 28 maja 2020

Od 30 maja maseczki nie będą już obowiązkowe na otwartych przestrzeniach. Jeśli w przestrzeni jest możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych. – Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale także zamkniętych jeśli zezwalają na to warunki. W sklepach, kinach czy kościołach maseczki będą wciąż obowiązkowe

Od 6 czerwca ponownie otwarte zostaną natomiast kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, siłownie, parki rozrywki, kluby fitness. Widownie będą mogły być jednak wypełnione maksymalnie w 50 proc. i obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa. Wróci także możliwość organizowania koncertów plenerowych do 150 ludzi.