4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza

Opublikowano: 29 Kwi 2020

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję. Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany.

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

    Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

    Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

    Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 •     przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 •     gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 •     Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 •     Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 •     Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 •     Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 •     Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Bez wykaszania aż do jesieni. Bielsko-Biała szykuje się na suszę

Opublikowano: 28 Kwi 2020

Jeszcze nie skończyła się walka z epidemią koronawirusa, a czeka nas kolejna, tym razem z suszą. Nie jest to temat nowy, bowiem ekolodzy od lat alarmują o bardzo niskim poziomie wód gruntowych, spowodowanym niewielkimi opadami deszczu i śniegu. W naszym regionie panuje susza hydrologiczna. Jest tak niski poziom wód gruntowych, że aby ten stan poprawić, deszcz musiałby padać nieprzerwanie przez co najmniej trzy miesiące. Niestety, ulewne deszcze, jakie nawiedzają nasz region, spływają po wysuszonej glebie, powodując podtopienia w dalszych biegach rzek.

Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 litrów wody! Woda posłuży do podlewania przydomowego ogródka. Warto? Urząd Miejski prowadzi program dotacyjny „Bielsko-Biała łapie deszcz” zachęcający bielszczan do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie własnych posesji.

Dotacje do zbiorników na deszczówkę

W programie mogą wziąć udział osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Program polega na dotowaniu zakupu oraz instalacji zbiorników na deszczówkę lub też budowy czy przebudowy zbiornika podziemnego. Realizacją programu zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Energii. Wielkość dofinansowania to nawet 1 tys. zł na zbiorniki naziemne oraz do 3 tys. zł na zbiorniki podziemne.

– Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu godziny odbieramy od mieszkańców pod jednym numerem telefonu około piętnastu zapytań na ten temat – mówi Danuta Przybyło, naczelnik wydziału ochrony środowiska i energii Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Na dzisiejszej sesji Rada Miejska przeznaczone na ten cel konkretne pieniądze, niemniej wnioski można już zgłaszać (wzór znajduje się TUTAJ). Warunkiem otrzymania zwrotu poniesionych kosztów jest podpisanie umowy jeszcze przed poniesieniem wydatków. Ważna rzecz, na którą zwraca uwagę pani naczelnik: dla instalacji zbiorników podziemnych, w zależności od ich wielkości, wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Miasto zamierza także inwestować w podobne zbiorniki na wodę deszczową na terenach należących do gminy. Wiele zależy od środków, jakimi będzie dysponować.

Nie będzie wypalania gałęzi

Spacerując chociażby po Szyndzielni można zauważyć wykarczowane tereny przygotowane pod młodnik. Trwa nasadzanie młodych drzewek, które zastąpią suche i schorowane sztuki. Leśnicy z Nadleśnictwa w Bielsku-Białej, mając na uwadze warunki, w jakich obecnie znajduje się poszycie leśne, zrezygnowali z wypalania suchych gałęzi i korzeni. Staną się one naturalną próchnicą, która użyźni leśną ściółkę. Zapobiegnie to także potencjalnemu zarzewiu pożaru.

Zielone tereny gminne to m.in. parki, trawniki, pasy zieleni przy drogach. Wszystkie mają swoje wymogi. Dlatego nie wszystkie te miejsca można traktować w ten sam sposób. Niemniej, jak dowiadujemy się w Wydziale Gospodarki Miejskiej, w tym roku nieco inaczej niż w latach poprzednich decyzje o wykaszaniu będą podejmowane przy uwzględnieniu warunków atmosferycznych.

Zaleca się także koszenie nieco wyżej, do około 7 cm wysokości źdźbła trawy. – Zwracamy na to uwagę, ustalając zasady koszenia terenów, którymi zarządzamy. Odpowiednie wytyczne otrzymali nasi podwykonawcy. Na niektórych terenach koszenie będzie odbywało się na wyraźną naszą interwencję. Część skwerów, jak choćby kwietne łąki, nie będzie wykaszanych aż do jesieni – informuje Wiesław Maj, naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej.

Każdy z nas w swoim zakresie może pomóc przyrodzie. Nie nawodnimy pól i lasów, ale możemy zbierać deszczówkę, nie wypalać traw, oszczędnie gospodarować wodą pitną. Przyłączamy się do prośby leśników, aby nie palić w lesie, nie wyrzucać niedopałków, zabierać śmieci, które są potencjalnym zagrożeniem pożarowym. Zachęcamy do zakładania przydomowych zbiorników na deszczówkę.

Przedłużono zamknięcie przedszkoli, żłobków oraz szkół i uczelni. Nowe terminy egzaminów.

Opublikowano: 27 Kwi 2020

Rząd przewiduje, że egzamin maturalny odbędzie się w dniach 8-29 czerwca br., a ósmoklasisty w terminie 16-18 czerwca br. Przedłużamy jednocześnie zamknięcie szkół, przedszkoli
i żłobków oraz ograniczenie prowadzenia działalności dydaktycznej na uczelniach – do 24 maja br. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków. W najbliższym czasie rząd może przedstawić decyzje dotyczące prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej
w części placówek.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wyraził nadzieję, że sytuacja epidemii pozwoli przeprowadzać zaplanowane egzaminy przy zachowaniu rygorów bezpieczeństwa. „Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, aby przeprowadzenie egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin” – zaznaczył szef resortu edukacji. Jak dodał, rząd wywiązuje się z wcześniejszej deklaracji i daje czas maturzystom i ósmoklasistom, aby przygotowali się do egzaminów.

Egzamin maturalny

 • Termin: 8-29 czerwca br.
 • W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
 • Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipca br.
 • Wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
 • Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to zrobić na początku września.

Egzamin ósmoklasisty

 • Termin: 16-18 czerwca br.
 •  Zaplanowano, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich.

Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 • Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca – 9 lipca br.
 • Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków

 • Termin: 24 maja br.
 • Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
 • W niedługim terminie, zostaną podane informacje dotyczące ewentualnej możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zaznaczył, że w związku z nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. „Podtrzymana jest zasada, że matury są wyznacznikiem jakościowym w rekrutacji na studia” – podkreślił minister. Jak dodał, możliwe jest, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

Ograniczenie działalności na uczelniach

 • Termin: 24 maja br.
 • Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.
 • Zachęca się szkoły wyższe do uruchomienia działalności badawczej, która powinna się odbywać w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.
 • Zachęca się uczelnie do planowania powrotu pracowników administracyjnych z pracy zdalnej na stacjonarną.

Odnosząc się do ogłoszonych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że zależeć one będą od tego, czy Polacy nadal będą zakładali maseczki oraz utrzymywali dystans społeczny, w tym także w komunikacji publicznej.

Zdalna edukacja

Rząd prowadzi wiele działań, aby umożliwić uczniom oraz nauczycielom jak najlepszy dostęp do zdalnej edukacji w czasie, gdy działanie placówek oświatowych jest ograniczone. Są to m.in.:

 • Dodatkowe środki na zakup sprzętu komputerowego.
 • Zmniejszenie opłat za usługi internetowe przez operatorów sieci komórkowych.
 • Darmowa e-platforma do zdalnej nauki.
 • Szkolenia on-line dla nauczycieli.

Dużym zainteresowaniem cieszy się bezpłatna platforma edukacyjna – epodreczniki.pl, oferująca nauczycielom i uczniom materiały, z których mogą korzystać w pracy i zdalnej nauce. Platforma zawiera ponad 6 tys. materiałów edukacyjnych m.in. programy nauczania i scenariusze zajęć. Codziennie korzysta z niej ponad 460 tys. użytkowników, generujących ponad 2 mln odsłon w ciągu dnia.

Dodatkowo na specjalnie przygotowanej do tego stronie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje można znaleźć propozycje tematów lekcji na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których nauczyciele mogą zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Do rozdysponowania na zakup m.in. komputerów, laptopów czy tabletów jest kwota 186 mln zł. To efekt współpracy oraz starań ministrów edukacji i cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup niezbędnego sprzętu dla szkół.

Od 2017 r. wdrażany jest projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którego głównym celem jest umożliwienie wszystkim szkołom korzystanie z szerokopasmowego, bezpiecznego internetu. Do końca marca br. 19,6 tys. szkół zgłosiło chęć przystąpienia do OSE.

Resorty edukacji i cyfryzacji prowadzą rozmowy z operatorami sieci komórkowych, dotyczące udostępnienia nauczycielom i uczniom darmowego lub taniego internetu. Już dziś operatorzy, w ramach własnych działań, za darmo lub za symboliczną złotówkę oferują dodatkowe pakiety internetu dla uczniów.

Podziękowanie

Opublikowano: 23 Kwi 2020

RADA OSIEDLA MIESZKA I WRAZ Z SENIORAMI

SKŁADA PODZIĘKOWANIE DLA INICJATYWY SPOŁECZNEJ

SZYJEMY MASECZKI BIELSKO-BIAŁA

ZA PRZEKAZANIE NAM MASECZEK DLA SENIORÓW

KTÓRE ROZESZŁY Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY