Ogłoszenie

Opublikowano: 24 Wrz 2019

Rada Osiedla MIESZKA I

zwraca się z prośbą do mieszkańców o udział w głosowaniu na
projekty budżetu obywatelskiego dotyczącego naszego osiedla –
PROJEKT OSIEDLOWY
19-OBB 001 Janusz Darasz Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I Na części działki nr 734/36, w pobliżu skrzyżowania ul. Wita Stwosza z drogą wewnętrzną na tyłach bloku Piastowska 46 (zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną). 150 000,00

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI-
OBB 001 Jakub Urbaniec Remont ulicy B. Krzywoustego Ulica B. Krzywoustego od skrzyżowania Wita Stwosza do skrzyżowania Mieszka I 290 000,00 Kwota zweryfikowana na podstawie opinii Miejskiego Zarządu Dróg.

Serdecznie zapraszamy!
Głosowanie trwa do 1 pazdziernika br.
Szczegóły dot. projektu i głosowania znajdują się na stronie internetowej

„Dni Seniora w Bielsku-Białej”

Opublikowano: 24 Wrz 2019
Prezydent Miasta Bielska-Białej i Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej zapraszają na „Dni Seniora w Bielsku-Białej”, które odbędą się od 30 września do 10 października 2019 r.
Tegoroczne „Dni Seniora w Bielsku-Białej” rozpoczną się 30 września o godz. 17.00 koncertem inauguracyjnym w Bielskim Centrum Kultury. Wystąpi Teresa Werner (bilety w cenie 5,00 zł do nabycia w kasie Bielskiego Centrum Kultury oraz przez Internet www.bck.bielsko.pl – od 23 września 2019 r.).
W kolejnych dniach, na seniorów czekają różne wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne, m.in.:
1 października w godz. od 10:00 do 15:00 w Parku Juliusza Słowackiego odbędzie się impreza plenerowa.
W programie imprezy: bezpłatne badania profilaktyczne, prelekcje, występy artystyczne, warsztaty rękodzieła, zajęcia ruchowe;
9 października o godz. 19.00 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej zostanie wystawiony spektakl pt. „Boeing, Boeing” (bilety w cenie 5,00 zł do nabycia w kasie Teatru Polskiego – od 2 października 2019 r.).
Tegoroczne „Dni Seniora w Bielsku-Białej” zakończy Bal Seniora, który odbędzie się w godzinach od 16.00 do 20.00 w Sali Redutowej hotelu „Pod Orłem”. Podczas Balu zostanie ogłoszony wynik Plebiscytu „Aktywny Senior Roku 2019”. Bezpłatne bilety na Bal można odbierać od 2 września 2019 r. w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, 2 piętro pokój nr 223.
Program „Dni Seniora w Bielsku-Białej” oraz szczegółowe informacje na temat poszczególnych imprez i wydarzeń, znajdują się na afiszach.
Informacje na temat „Dni Seniora w Bielsku-Białej” można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, tel. nr: 33 49 71 492, 33 49 71 499.

Zachęcamy do głosowania

Opublikowano: 17 Wrz 2019

BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Ruszyło głosowanie! Wszystkich mieszkańców naszego osiedla gorąco zachęcamy do oddania głosu na swoje ulubione projekty.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIE-

PROJEKT OSIEDLOWY

19-OBB 001 Janusz Darasz Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I Na części działki nr 734/36, w pobliżu skrzyżowania ul. Wita Stwosza z drogą wewnętrzną na tyłach bloku Piastowska 46 (zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną). 150 000,00 POZYTYWNA

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI-

OBB 001 Jakub Urbaniec Remont ulicy B. Krzywoustego Ulica B. Krzywoustego od skrzyżowania Wita Stwosza do skrzyżowania Mieszka I 290 000,00 Kwota zweryfikowana na podstawie opinii Miejskiego Zarządu Dróg. POZYTYWNA

Serdecznie zapraszamy!

Program „Miejsce przyjazne dla seniorów”

Opublikowano: 12 Wrz 2019

Program „Miejsce przyjazne dla seniorów” został przyjęty Uchwałą Nr IX/150/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. i jest adresowany do osób, które ukończyły 65 rok życia i są mieszkańcami Bielska-Białej.

Przystępując do Programu, seniorzy otrzymają imienną „Kartę Seniora”, która upoważni ich do korzystania ze specjalnej oferty ulg, zwolnień i preferencji, przygotowanej przez miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, które jako partnerzy przystąpią do Programu.

Jak złożyć wniosek o wydanie „Karty Seniora”?

Karta wydawana jest wyłącznie na podstawie wniosku. Wypełniony i podpisany przez seniora wniosek, można:

  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej – w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6,
  • przesłać pocztą, na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Uwaga! Wnioski przyjmowane będą od 16 września 2019 roku.

Jak odebrać „Kartę Seniora”

O możliwości odbioru Karty będziemy informować telefonicznie. Wydawanie Kart odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej – w Biurze Obsługi Interesanta przy pl. Ratuszowym 6. Kartę może odebrać:

  • wnioskodawca za okazaniem dowodu tożsamości,
  • inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.

Jak korzystać z oferty Programu?

Z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych w ramach Programu można skorzystać za okazaniem „Karty Seniora”, która ważna jest wyłącznie z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem).

Miejsca, gdzie posiadacze „Karty Seniora” będą mogli skorzystać z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Organizatora i Partnerów Programu, zostaną oznaczone specjalną naklejką.

Gdzie honorowana jest „Karta Seniora”?

Wykaz Partnerów i innych podmiotów uczestniczących w Programie „Miejsce przyjazne dla seniorów” oraz informacja o rodzajach ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych w ramach Programu, będą systematycznie publikowane na stronie internetowej www.seniorzybielsko.pl

W Programie już uczestniczą:

Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej:

– zniżka w wysokości 50% ceny biletu na każdy koncert, którego organizatorem jest Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej:

– bezpłatny wstęp na wystawy organizowane przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej.

Teatr Polski w Bielsku-Białej:

– bilet ulgowy w cenie 45,00 zł na spektakle specjalne na Dużej Scenie;

– bilet ulgowy w cenie 35,00 zł na spektakle zwykłe na Dużej Scenie;

– bilet ulgowy w cenie 20,00 zł na spektakle na Małej Scenie.

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej:

– zniżka w wysokości 5,00 zł na każde przedstawienie – z wyjątkiem prezentacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej:

– zniżka w wysokości 20% na zajęcia kulturalne, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – z wyjątkiem zajęć komercyjnych, z których dochód stanowi procent (określony umową) wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia oraz z wyjątkiem zajęć indywidualnych;

– zniżka w wysokości 5,00 zł od ceny biletu na imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej:

– bilet w cenie 5,00 zł/godz. z dopłatą 10 gr za każdą rozpoczętą minutę za korzystanie z Krytej Pływalni „Troclik” od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00 – 9.00;

– zniżka w wysokości 2,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Start”;

– zniżka w wysokości 1,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Panorama”.

BUDŻET OBYWATELSKI-GŁOSOWANIE

Opublikowano: 10 Wrz 2019
b9fbaa5fb26463dbc90f02774fd0e8aab4f86aec.jpg

W poniedziałek, 16 września 2019 roku rozpocznie się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na 2020 rok. Głosowanie zakończy się 1 października 2019 roku. Po raz pierwszy głosowanie będzie trwało ponad dwa tygodnie.

Na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w dniu 16 września 2019 r. będą widoczne TYLKO te projekty osiedlowe i ogólnomiejskie, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy weryfikacji i zostały przewidziane do głosowania. Pozostałe projekty, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane – zostaną wyłączone. 

Rada Miejska w Uchwale IX/165/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. przewidziała dwa sposoby głosowania: 1) głosowanie elektroniczne (za pośrednictwem niniejszej strony internetowej) oraz 2) głosowanie papierowe (za pomocą kart do głosowania).

Głosowanie elektroniczne (on-line)

Po wybraniu strony www.obywatelskibb.pl należy wybrać zakładkę „Głosowanie” lub „Projekty”, a następnie odszukać interesujący nas projekt osiedlowy lub ogólnomiejski klikając przycisk „WYBIERAM” widoczny przy każdym dopuszczonym do głosowania projekcie. W następnym kroku zostanie wyświetlony formularz z polami, w które należy wpisać odpowiednie dane. Po zagłosowaniu na jeden interesujący nas projekt ogólnomiejski możemy zagłosować na jeden interesujący nas projekt osiedlowy z osiedla, którego jesteśmy mieszkańcem.

Podczas głosowania elektronicznego uprawniony mieszkaniec wpisuje do formularza elektronicznego na stronie internetowej numer telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny (autoryzacyjny) dla potwierdzenia głosu. Na podany przez głosującego numer telefonu komórkowego zostaje wysłana bezpłatna wiadomość sms z kodem weryfikacyjnym w treści. Przepisanie ww. kodu do formularza elektronicznego i jego zatwierdzenie kończy głosowanie.

Uwaga: z wykorzystaniem jednego numeru telefonu komórkowego może zagłosować łącznie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy tylko jeden mieszkaniec Bielska-Białej.

Głosując elektronicznie należy przygotować i podać swoje imię i nazwisko,  adres zamieszkania (w przypadku głosowania na projekt osiedlowy rozwijana lista ulic zostanie zawężona tylko do tych, które przynależą do danego osiedla), datę urodzenia, a także posiadać czynny numer telefonu komórkowego w dowolnej sieci, który posłuży do potwierdzenia oddanego głosu oraz zaznaczyć wymagane oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procedurze ustalania wyników głosowania na Budżet Obywatelski Bielska-Białej.

Mieszkaniec Bielska-Białej będzie mógł oddać swój głos za pośrednictwem interaktywnego formularza głosowania udostępnionego na stronie internetowej BOBB zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl od godz. 0.00 dnia 16 września 2019 r. do godz. 24.00 dnia 1 października 2019 r.

Uwaga:  lista ulic zawiera pełne nazwy ulic, placów, rond zgodne z TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju), do którego stosowania Urząd Miejski jest zobligowany. Identyfikatory rejestru TERYT stanowią obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Dlatego też osoby głosujące, które będą poszukiwały np. ulicy Broniewskiego muszą odnaleźć na liście pełną nazwę, tj. ul. Władysława Broniewskiego, a te które poszukują np. ul. Łukasińskiego muszą odszukać ul. Waleriana Łukasińskiego, itd.

Poniżej publikujemy wykaz ulic, placów, rond, skwerów i mostów w Bielsku-Białej sporządzony na podstawie rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, prowadzonego przez  Główny Urząd Statystyczny (www.teryt.stat.gov.pl).

Głosowanie papierowe (karty do głosowania)

Karta do głosowania papierowego na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe dla mieszkańców Bielska-Białej liczy dwie strony formatu A4 i zawiera pola przewidziane do wpisania numeru identyfikacyjnego (ID) projektu ogólnomiejskiego i projektu osiedlowego, którym głosujący chce udzielić poparcia.

Głosujący ma prawo zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i na jeden projekt osiedlowy z osiedla, którego jest mieszkańcem.

Głosowanie polega na wpisaniu numeru ID jednego wybranego projektu ogólnomiejskiego i/lub jednego projektu osiedlowego, którym głosujący udziela poparcia oraz wypełnieniu pozostałych danych tj. podaniu imienia i nazwiskaadresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Głosujący składa także swój podpis na dole pierwszej strony karty do głosowania. Głosujący powinien również zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się na odwrocie karty do głosowania .

W przypadku głosowania osób małoletnich, w „Punktach głosowania” będą dostępne oświadczenia dla opiekuna prawnego osoby małoletniej, które należy dołączyć do karty głosowania.

Uwaga: wykaz wszystkich dopuszczonych do głosowania projektów (Lista projektów do głosowania) będzie dostępny w każdym z trzech „Punktów głosowania”, wskazanych w zarządzeniu Prezydenta Miasta z 2 września 2019 roku. W ten sposób głosujący będzie mógł odnaleźć tytuł zadania, numer ID projektu, któremu chce udzielić poparcia oraz zapoznać się z krótkim opisem projektu i kwotą szacunkową .

Karty do głosowania papierowego będą dostępne wyłącznie w „Punktach głosowania” w dniach i godzinach ich funkcjonowania. Karty do głosowania będą wydawane tylko przez pracowników obsługujących „Punkty głosowania”, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości przez uprawnionego mieszkańca.

Wykaz „Punktów głosowania” papierowego na projekty złożone do BOBB 2020

1) Biuro Rady Miejskiej (RM), pl. Ratuszowy 1, pok. 44, poniedziałek – środa: w godz. od 7.30 do 15.30 , czwartek: w godz. od 8.00 do 17.00, piątek: w godz. od 8.00 do 15.00,

2) Biuro Obsługi Interesanta (Wydział ON), pl. Ratuszowy 6, poniedziałek – środa: w godz. od 7.30 do 15.30 , czwartek: w godz. od 8.00 do 17.00, piątek: w godz. od 8.00 do 15.00,

3) Centrum Organizacji Pozarządowych (Wydział SO), pl. Opatrzności Bożej 18, poniedziałek – środa: w godz. od 8.00 do 16.00, czwartek: w godz. od 8.00 do 19.00, piątek: w godz. od 8.00 do 15.00.

Punkty głosowania będą czynne w dni robocze od 16 września do 1 października 2019 roku włącznie. Punkty głosowania nie będą czynne w soboty i w niedziele. W soboty i niedziele mieszkańcy Bielska-Białej mogą głosować tylko elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.obywatelskibb.pl.

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIE-

PROJEKT OSIEDLOWY

19-OBB 001 Janusz Darasz Nowy parking ogólnodostępny na Osiedlu Mieszka I Na części działki nr 734/36, w pobliżu skrzyżowania ul. Wita Stwosza z drogą wewnętrzną na tyłach bloku Piastowska 46 (zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną). 150 000,00 POZYTYWNA

PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI-

OBB 001 Jakub Urbaniec Remont ulicy B. Krzywoustego Ulica B. Krzywoustego od skrzyżowania Wita Stwosza do skrzyżowania Mieszka I 290 000,00 Kwota zweryfikowana na podstawie opinii Miejskiego Zarządu Dróg. POZYTYWNA

Serdecznie zapraszamy!