Wybory do Rad Osiedli 16 czerwca 2019

Opublikowano: 26 Kwi 2019

Zbliżają się wybory Rad Osiedli kolejnej kadencji. Informacje nt. wymogów wobec kandydatów, zgłaszania kandydatów, trybu wyborczego, kalendarza wyborczego, obsady Obwodowych Komisji Wyborczych, i in. dostępne są na podstronie internetowej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:
http://rm.um.bielsko.pl/strona-4341-wybory_do_rad_osiedli_2019.html

a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń biura Rady Osiedla w witrynie okiennej na parterze budynku Piastowska 46