Animacje podwórkowe – Turniej gier i zabaw SOBOTA 29.IX

Opublikowano: 17 Wrz 2018

Stowarzyszenie Hajstra na zlecenie miasta Bielska-Białej prowadzi animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży, w tym na naszym Osiedlu:

Turniej gier i zabaw – 29 września w godz. 12.00-15.00 na placu zabaw przy ul. Piastowskiej (za Delegaturą Kuratorium Oświaty).

ZAPRASZAMY !!!

(Animacje w ramach projektu Dziecko-Rodzina-Przyszłość dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.)