Remonty dróg i skweru

Opublikowano: 10 Gru 2018

Trwa najbardziej i najdłużej wyczekiwany remont drogi na naszym Osiedlu – drogi wewnętrznej od ulicy Wita Stwosza w kierunku budynku Kuratorium (nowa podbudowa, nawierzchnia, poszerzenie, odbudowa odwodnienia). W tym roku udało się pozyskać i wydatkować środki (częściowo z Budżetu Obywatelskiego 2018; autor projektu do B.O.: p. Przemysław Olek) na remont pierwszego odcinka (widoczny na foto. – wzdłuż bloku Piastowska 46, do pierwszego zakrętu). Po remoncie będzie on odpowiednio oznakowanym ciągiem pieszo – jezdnym. W przyszłym roku przyjdzie kolej na następny odcinek (wzdłuż bloku wita Stwosza 14), na co są już zabezpieczone środki (100 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019; autor projektu: p. Janusz Darasz).

Ten sam wykonawca, który prowadzi obecnie remont drogi wewnętrznej w kierunku Kuratorium, w ramach tego samego zamówienia wykona w najbliższych miesiącach rewitalizację skweru pomiędzy ulicą Piastowską a blokiem Piastowska 46 (w sąsiedztwie przystanku autobusowego, przed ciągiem lokali handlowych i usługowych). Środki na ten cel również pochodzą z Budżetu Obywatelskiego (edycja 2018; autor projektu: p. Jakub Urbaniec)

Równocześnie trwają prace związane ze zleconą przez Miejski Zarząd Dróg przebudową i remontem ulicy Mieszka I.

Animacje podwórkowe – Turniej gier i zabaw SOBOTA 29.IX

Opublikowano: 17 Wrz 2018

Stowarzyszenie Hajstra na zlecenie miasta Bielska-Białej prowadzi animacje podwórkowe dla dzieci i młodzieży, w tym na naszym Osiedlu:

Turniej gier i zabaw – 29 września w godz. 12.00-15.00 na placu zabaw przy ul. Piastowskiej (za Delegaturą Kuratorium Oświaty).

ZAPRASZAMY !!!

(Animacje w ramach projektu Dziecko-Rodzina-Przyszłość dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.)

Akcja znakowania rowerów

Opublikowano: 16 Sie 2018

W dniu 14 września 2018 r. (piątek) w godzinach od 17 do 19 będzie możliwość antykradzieżowego oznakowania rowerów przez Straż Miejską. Akcja odbędzie się przed Radą Osiedla przy ul. Piastowskiej 46.  Zachęcamy do skorzystania. Szczegóły – w tym terminy znakowania w innych punktach na terenie Miasta –  poniżej.