Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej prosi o rozpowszechnienie poniższej informacji:

Opublikowano: 11 Lis 2020

W związku z prowadzonymi działaniami w zakresie ochrony ludności podczas nadchodzącej zimy, wzorem lat ubiegłych 1 listopada 2020 r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło bezpłatną infolinię dla osób bezdomnych. 987 – pod tym właśnie numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem całe województwo śląskie. Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych

Opublikowano: 11 Lis 2020

Dzień dobry,

Wydział Polityki Społecznej informuje, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bielsku-Białej można składać wnioski do  „Miejskiego Programu związanego ze zmianą systemu ogrzewania” dla mieszkańców miasta. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie do zwiększonych kosztów ogrzewania, wynikających z trwałej zmiany źródła ciepła w mieszkaniach. Chodzi  o jeden z systemów ekologicznych takich jak: ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe bądź polegające na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Konsultacje społeczne do koncepcji projektowej Parku za Ratuszem w Bielsku-Białej,

Opublikowano: 11 Lis 2020

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne do koncepcji projektowej Parku za Ratuszem w Bielsku-Białej, które odbędą się w dniach od 20 listopada 2020 roku do 4 grudnia 2020 roku. Konsultacje odbędą się w formie elektronicznej.

Materiały dotyczące konsultacji będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Opinie, wnioski i uwagi należy zgłaszać w terminie konsultacji poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej:

https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami.

OD DNI 9.11.2020

Opublikowano: 11 Lis 2020

RADA OSIEDLA MIESZKA I POSIADA STRONE NA FACEBOOKU.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO ŚLEDZENIA STRONY

Rada Osiedla Mieszka I Organizacja społeczna Oficjalny profil Rady Osiedla Mieszka I. Jesteśmy jednostką pomocniczą Urzędu Miasta Bielsko-Biała.